Jak sprawdzić trzeźwość ucznia

Nastolatek sięga po alkohol z ciekawości lub z powodu presji grupy. Może też w ten sposób dawać znać opiekunom, że nie radzi sobie ze swymi problemami. Jest także wiele innych powodów, dlaczego dziecko sięga po tego typu używki. Aby mieć pewność, że rzecz dotyczy alkoholu, warto wykorzystać w tym celu alkotest.

Czy alkomaty elektrochemiczne powinny być w szkołach?

To, czy można dzieci szkolne badać na obecność alkoholu w ich organizmie, zależy od ustalonego statutu szkoły. Jeśli w statucie uwzględniono przepis, że nieletnich uczniów można nakłonić do dmuchania w balonik, dyrektor szkoły może tego procederu użyć.

W wielu szkołach jednak takich przepisów nie ma, zatem jeżeli zaistnieje podejrzenie o nietrzeźwości ucznia, dyrektor ma wręcz obowiązek powiadomić o tym policję. Konieczne jest również zawiadomienie o tym fakcie rodziców. Rodzice powinni być świadomi, iż w tych przypadkach jest także zawiadamiany sąd rodzinny.

Powiadomienie sądu rodzinnego i rodziców o nietrzeźwości małoletniego ucznia jest wymogiem koniecznym w obydwu szkołach, równie tej ze statutem prawa badania alkomatem oraz tej bez takiego przepisu.

Jaki alkomat w szkole: z atestem, czy bez atestu?

Zdecydowanie należy zainwestować w Alkomat z atestem, gdyż konieczne tu jest jak najbardziej prawidłowe badanie. Wiadomo, że uczeń z powodu swej nietrzeźwości otrzyma różne kary przewidziane w regulaminie szkoły. Warto zadbać o to, aby były one adekwatne do popełnionego czynu.

Z tego powodu należy mieć wysokiej jakości przyrządy wykrywające promile w wydychanym powietrzu ucznia. Jeśli chodzi o uczniów pełnoletnich, obowiązuje prawo podobne do tego, jakie stosowane jest w zakładach pracy wobec nietrzeźwych pracowników.

Oznacza to, że pełnoletni uczeń może zostać przebadany alkoholometrem tylko za jego wyraźną zgodą. Jeżeli odmówi on dmuchania w alkometr, będzie musiała przybyć do szkoły policja zawiadomiona przez dyrektora tej placówki oświatowej.

Jak wykonać badanie alkotestem w domu?

Jeśli chcemy się upewnić, czy nasze dziecko nie pije procentowych napojów, wykorzystajmy atestowany alkometr. Precyzyjne urządzenie określi, czy dziecko jest pod wpływem alkoholu, czy też nie.

Aby osiągnąć cel pomiaru, musimy być wobec dziecka przyjaźnie nastawieni. Jeśli będziemy działać pod wpływem złości, plan nasz może się nie udać. Najlepiej zrobić rundkę dmuchania w balonik przez wszystkich domowników, robiąc to w formie żartów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here